Infaq untuk Kit Lengkap Kaffan Pengurusan Jenazah Al-kauthar

Kami dari HQ amat mengalu-alukan kepada semua untuk memberisumbangan untuk sama sama kita jayakan program Infaq kit Jenazah AL-KAUTHAR ini

Terima kasih di atas Infaq Tuan/Puan. Semoga Bermanfaat

Klik untuk infAQ

Kit Kaffan Pengurusan Jenazah Al Kauthar juga sesuai digunakan bagi tujuan latihan Alat Bantuan Mengajar        ( ABM ) kepada para pelajar, pihak sekolah, pihak kolej, Syarikat Korporat, Agensi Kerajaan dan pelbagai pihak lain.